משווקים מורשים

אסף – 050-7843000

סטריאו עיני – שד’ דואני 18 יבנה
במרכז המסחרי

אילן – 054-7757027