תנאי השימוש ותקנון – חברת וואט-1
ח.פ העסק: 558246922

כתובת העסק: גני הדר מזרח

כללי
1.1 חברת וואט-1 (להלן : “האתר”) הינו חנות וירטואלית לציבור הגולשים באינטרנט.

כל התכנים באתר וכל הזכויות על התכנים שמורות לחברה.

אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת וואט-1.

1.2 כל המבצע ו\או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן : “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי היינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.

פעולה באתר משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

תנאי השתתפות
2.1 ראשי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדי לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן : ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע”מ, אמריקאן אקספרס בע”מ, ישראכרט בע”מ ,PAYPAL.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הפעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף להעביר את התשלום בגין המוצר שנרכש.

המוצרים המוצעים
3.1 כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א’) באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים. אלא אם כן, צויין אחרת במפורש.

3.2 פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לחברת וואט-1.

3.3 התמונות להמחשה בלבד יש לודא עם נציג המכירות את אמיתות התמונה.

3.4 האחריות למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפות לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.

3.5 פרסום המוצר באתר אינו מהווה המלצה ואינו מעיד על איכות המוצר.

פרטי המשתמש
4.1 בעת ביצוע הפעולות באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז\ח.פ, שם פרטי\שם משפחה ו\או שם חברה, טלפון, ישוב, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

4.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית.

נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת וואט-1.

4.3 פרטי המתמש יישמרו במאגר חברת וואט-1 וישמשו אך ורק אותה.

תשלום ואספקה
5.1 לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחויב מידית בתשלום מלא בגין המוצר.

5.2 המחירים באתר הקניות של וואט-1 כוללים מע”מ.

5.3 ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר בניהם, הביטול יעשה אך ורק לאחר הודעה בכתב.

צריך לשלוח פקס או מייל לביטול העסקה .

על פי חוק, אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע”י הרוכש.

5.4 בעת ביטול מכירה יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי). דמי הביטול הינם 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח (לפי הנמוך מבניהם).

יודגש כי דמי הביטול לא יחולו במקרה הביטול בו הלקוח ביטל עסקה עקב פגם במוצר.

בנוסף יחויב המזמין בכל הוצאה שהייתה לרבות משלוח המוצר לבית הלקוח.

אחריות החזרת המוצר חלה על הלקוח לאחר אישור היבואן.

5.5 אספקת המוצרים תהיה בתאום טלפוני עם הלקוח.

5.6 אספקת המוצר תתבצע לדואר האזורי בבית הלקוח או לבית הלקוח ו\או לכל מקום ו\או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו\או חברת המשלוחים.

משלוח מוצר בדואר רשום לא כולל ביטוח על שבר והינו באחריות הלקוח.

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו\או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא רשאית חברת וואט-1 לבטל את העסקה או להציע מקום חלופי לאיסוף המוצר.

במידה והלקוח יהיה מעוניין באיסוף עצמי ממחסן היבואן ,יוכל לבצע זאת ללא דמי משלוח .

במידה ומדובר בישוב חריג, ייתכן שיידרש תוספת תשלום עבור המשלוח.

משלוחים לערבה ודרומה יהיו בתוספת תשלום.

5.7 מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

הזמנה שהוקלדה לאחר השעה 16:00 תחושב כיום העסקים הבא.

ספירת ימי העסקים תתחיל מיום העסקים שאחרי יום ביצוע ההזמנה.

זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. חול המועד נחשב לחצי יום עסקים. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו.

אחריות
6.1 אחריות למוצרים הנמכרים באתר חלה על היצרנים ו\או היבואנים ו\או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר.

ברירת דין ומקום שיפוט
כל סכסוך ידון באחד מבתי המשפט בערי המחוז ,בהתאם לחוקי מדינת ישראל

תנאים נוספים
8.1 חברת וואט-1 שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות לא חוקית.

8.2 חברת וואט-1 שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא הודעה מוקדמת.

8.3 לעיתים ייתכנו טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על-פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק. העסק יאפשר ביטול עסקה והשבת הכסף ששילם הצרכן.

8.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו\או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו\או מפעיליו יעכבו ו\או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי ו\או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו\או אם יפגעו תקלות במחשוב ו\או מערכות הטלפון ו\או מערכות הטלפון ו\או כל גורם תקשורת אחר בתהליך הרכישה ו\או בשל פעולות איבה ו\או שביתה ו\או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ימנע ו\או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו\או אספקת המוצרים רשאית חברת וואט-1 להודיע על ביטול הרכישה תוך 1 ימי עסקים.

חברת וואט-1 שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.